Onsdag den 4. marts 2020

Kl. 0.00 - 1.00, Tikøb Kirke
Litterær Studiekreds
Kl. 19.30 - 21.30, Tikøb Kirke
Litterær studiekreds i Gurre og Tikøb sogne

Fredag den 27. marts 2020

Kl. 14.30 - 16.30, Tikøb Kirke
Sogneeftermiddag i Kirkeladen: Jacob Wendt Jensen