November 2019

Søndag den 3. november 2019

Kl. 10.30, Tikøb Kirke
Allehelgensgudstjeneste med musikalske indslag

Onsdag den 6. november 2019

Kl. 19.30 - 21.30, Tikøb Kirke
Litterær studiekreds i Gurre og Tikøb sogne

Søndag den 17. november 2019

Kl. 16.00, Tikøb Kirke
Koncert med Ensemble Storstrøm

Fredag den 29. november 2019

Kl. 14.30, Tikøb Kirke
Sogneeftermiddag i Kirkeladen med historiker Carsten Egø Nielsen