Vestervang Kirke

Sangarrangement

Fredag den 25. januar 2019 kl. 18:30 - 19:30

Startende med spisning kl. 18:30 og sangen starter kl. 20:00.

Tilmelding til spisning er nødvendig til kordegnekontoret og prisen er 70 kr for maden. Tag gerne selv drikkevarer med.
I løbet af aftenen serveres kaffe og the med hjemmebagte småkager. Hvis du ikke har deltaget i den forudgående fællesspisning, betales 10 kr. for dette.
Eventuelt overskud går til hjælp til vores årlige udflugt.

Aftenen slutter ca. kl. 22.00.

Hjemtransport kan eventuelt ordnes.

Velkommen til alle!

 

Vestervang Kirke, Gurrevej 66, 3000 Helsingør - www.vestervangkirke.dk