Tikøb Kirke

Vi synger julen ind

Søndag den 16. december 2018 kl. 14:00

Julekoncerten i Tikøb Kirke er traditionen tro tilrettelagt som
”De ni Læsninger” efter engelsk forbillede. Koncerten forløber som en genfortælling af historien om Jesu fødsel i afvekslingen mellem læsningerne og de hertil knyttede musikindslag.

På programmet er bl.a. nogle af de mest kendte engelske Christmas carols i flotte arrangementer med overstemmer, sådan som vi kender det fra de berømte engelske drengekor.

Ved koncerten medvirker Tikøb og Gurre Kirkers Ungdomskor i topform efter deres succesfulde koncerttur til England i efterårsferien. Desuden medvirker kirkesanger Tine Grönlund, årets konfirmander samt sognepræst Annemette Nissen.

Tilrettelæggelse, akkompagnement og musikalsk ledelse varetages af kirkens organist Henrik Schrøder.

Der er gratis adgang til koncerten.

Vel mødt til en stemningsfuld julekoncert i Tikøb Kirke!

Tikøb Kirke, Kvistgårdvej 1, 3080 Tikøb - www.tikobkirke.dk