Tikøb Kirke

Sogneeftermiddag i Kirkeladen med historiker Niels Peter Stilling

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 14:30


Historiker Niels Peter Stilling, tdl. leder af Søllerød Museum/
Rudersdal Museer vil fortælle om herregårde fra Kongeåen i nord til Hamborg i syd.
Langt de fleste herregårde er opstået i middelalderen (1100—1200 tallet), hvor begge hertugdømmer var stærkt knyttet til dansk kultur.
Niels Peter Stilling har siden 1990erne specialiseret sig i herregårdskulturen og udgivet en lang række bøger om emnet

Tikøb Kirke, Kvistgårdvej 1, 3080 Tikøb - www.tikobkirke.dk