Februar 2021

Fredag den 26. februar 2021

Kl. 20.00, Mørdrup Kirke
Sangaften

Søndag den 28. februar 2021

Kl. 16.00, Mørdrup Kirke
Koncert